Oskar Lindström
Kiefernweg 1
D-67434 Neustadt an der Weinstrasse
Tyskland
bilder@its-gratis.com
+49 151 6121 8207

Ansvarig för innehåll: Oskar Lindström

Dementi

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Men kan vi inte garantera att innehållets riktighet, fullständighet eller aktualitet. Dessutom är vi enligt lagbestämmelser ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. I detta sammanhang ber vi er observera att vi följaktligen inte är skyldiga att övervaka överföring eller sparad information av tredje part, eller utreda omständigheter som pekar på olaglig verksamhet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpade lagar berörs inte av detta enligt §§ 8 till 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvaret för innehåll av externa länkar (till tredje parts webbsidor) ligger hos de ansvariga för de länkade sidorna. Något olagligt var ej uppenbart för oss vid tidpunkten för länkning. Skulle någon rättslig överträdelse bli känd för oss, kommer vi att ta bort respektive länk omedelbart.

Copyright

Våra webbsidor och deras innehåll är föremål för tyska lagen om upphovsrätt. Om det inte uttryckligen är tillåtet enligt lag (§ 44a ff. Upphovsrättslagen), så krävs förhandsgodkännande av respektive ägare till rättigheterna för alla former av utnyttjande, reproducering eller bearbetning av verk. Reproduktion av ett verk tillåts endast för privat bruk, och kan varken direkt eller indirekt generera vinst. Obehörig användning av upphovsrättsskyddade verk är straffbart (§ 106 i upphovsrättslagen).

Dataskydd

Dina personuppgifter (t.ex. titel, namn, hus adress, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter, kreditkortsnummer) behandlas av oss endast i enlighet med bestämmelserna i den tyska datasekretesslagar. Följande bestämmelser beskriver vilken omfattning och syfte för att samla, bearbeta och använda personuppgifter. Detta dataintegritetspolicy gäller endast våra webbsidor. Om länkar på vår sidor går till andra sidor, bör ni fråga hur dina uppgifter hanteras av ifrågavarande sida.

(1) Dina personuppgifter, i den mån de är nödvändiga i detta avtalsförhållande, används endast för att fullfölja avtalet. Till exempel ifall varor skall levereras och adressen måste förmedlas till leverantören av varorna.

(2) Utan ditt uttryckliga samtycke eller en rättslig grund förmedlas inte dina personuppgifter vidare till tredje part, som inte har med fullföljande av avtal. Efter fullföljandet av avtalet, är din data spärrad mot fortsatt användning. Efter tidsfristerna för skatterelaterade och kommersiella regler har gått ut, raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen gett ditt samtycke till deras vidare användning.

Enligt dataskyddslagen, har du rätt till utan kostnad ta del av dina lagrade personuppgifter, och eventuellt rätt till rättelse, blockering eller radering av sådana uppgifterna. Förfrågningar kan riktas till följande e-postadresser: bilder@its-gratis.com