Konstinstitutionerna har misslyckats

It´s gratis, den är gratis, Oskar Lindströms konst. Det passar mig bra.
av Sebastian Bergholm, YLE, Finland 16.6.2015 (läs artikeln på YLE)

Jag har gått in på Lindströms sida och beställt tre bilder av honom. De dök upp hemma hos mig en vecka senare.

Hus i Belgrad, vackra pissoarer och ett djur var de motiv jag valde.

För att föra publik och konst samman, har konstnären Oskar Lindström skapat ett system som tar vid där landets konstinstanser misslyckats.

– Tanken att maximera spridning av min konst började under min studietid i Konstskolan i Nykarleby (Finland), kanske var det 1995 eller -96, minns Lindström, som nu bor i Tyskland, i en e-postintervju.

Gratisspridning över nätet skapar en situation där alla vinner. Konstnären skapar sig ett namn och kan eventuellt tjäna pengar på sin konst senare genom försäljning eller stipendier och människor får bilder att hänga upp i hemmet.

Inspiration från spelvärlden

It´s gratis är ett (eko)system där man via projektets hemsida kan beställa fotografier av Lindström.

Man väljer vilken av hundratals bilder man vill ha, och får en utskrift skickad hem till sig. I genlängd behöver man bara ta ett foto av verket i dess nya miljö och maila det åt Lindström.

Grundupplevelsen är gratis men man kan beställa utskrifter av högre kvalitet och betala för det.

Att kräva ersättning för en bättre upplevelse är kutym idag.

– Den används framför allt inom spel- och appvärlden och jag tycker att den också bra kan implementeras på konstvärlden.

Institutionella misslyckanden

Lindströms projekt är också en kritisk reaktion mot vad han beskriver som konstinstansernas misslyckande att erbjuda, sprida, sälja och undervisa konst till den stora allmänheten.

(Finska)Staten har misslyckats i sin konstundervisning då den inte väcker intresse för konst och det annorlunda, oförklarliga och improduktiva som konstrast till det rationella tänkesättet som präglar vår kultur.

– (Finska)Museer för samtidskonst har misslyckats för de är rädda, eller för att de inte vet hur man varvar vanliga (s.k. elitistiska) utställningar med kommersiella lättillgängliga utställningar för att göra tröskeln lägre för nya besökare.

Detta leder till att museerna och den konstinriktning de representerar anses vara improduktiv och samhälleligt onödig.

Galleristerna (i Finland) igen kräver för hög hyra av konstnärerna och konstutbildningarna, framförallt Konstuniversitetets- och Aalto-universitetets konstutbildningar lyckas inte visa varför det de undervisar är en viktig del av samhället och kan tillföra det något.

Oskar Lindström vill göra mötet mellan konst och publik enklare och hoppas öka förståelsen och toleransen för konst.

Konstens värde

På projektets hemsida kan man också hitta en kritisk diskussion av själva projektet. Marknadsstrategen Oskar Korkman ifrågasätter huruvida Lindström verkligen löser upp konstvärldens ekonomiska knutar.

Han konstaterar också att projektet skapar ett nytt sorts utbyte, det vill säga att ny konst skapas då mottagarna skickar tillbaka sina bilder på de mottagna bilderna av konstverken.

Det här utbytet sker utanför ekonomin och just det nyskapande och cirkulationen av fysiska objekt blir viktigt, enligt Korkman.

Frågan om värdet på konst är centralt i Lindströms projekt och det värdet skapas i delandet, inte enbart i köpandet.

Genialitet?

Projektet gör också användarna till medkonstnärer och i en bildmättad samtid ställs också frågan om konstnärens position.

Jag själv upplever att Lindström, som förutom soloprojekten är del av konstnärsgruppen FinnFemFel, vill motarbeta den genikultur som fortfarande är viktig i konstvärden. Konsten blir till i mötet mellan konstnär och publik.

Alla som beställer en bild blir en nål på en karta på hemsidan och ju fler som deltar, desto bättre blir projektet. Konstverket behöver sin mottagare innan det är färdigt.

– Det är förstås lättare för mig, som för tillfället inte är ett konstnärsnamn att investera i, att ta den ekonomiska risken att erbjuda en stor del av min konst gratis för att påvisa mina åsikter och se om projektet som affärsidé fungerar, skriver Oskar Lindström.

Det Lindströms projekt vill påminna om är konstens många betydelser för oss människor, samhälleligt, estetiskt och som näring för tanken.

Resultatsförhoppningarna på gratisprojektet är öppet men förhoppningen är att visa upp det på utställningar och på nätet.

Kulturredaktör, YLE, Finland
Sebastian Bergholm

Vad är its-gratis.com?

En kritisk syn på Oskar Lindströms projekt “its-gratis.com” ur perspektivet av en som studerar marknader. av Oskar Korkman 28.5.2015

”its-gratis.com är inte bara ett innovativt försök att göra pengar på konst och lösa problemet med konst och ekonomi, det är framför allt en fråga om vad konsten är värd idag, vad har delandet, open source etc för konsvekvenser för konsten?…” Oskar Lindström (läs resten av projektbeskrivningen under ”Varför gratis?”)

Vad är riktigt its-gratis.com? Oskar Lindström säger att tjänsten löser problemet med ekonomin av konst.

Vet inte om det gör det. Kanske Oskar kan använda its.gratis.com i sitt eget skapande, och på det sättet kanske få ett stipendium. Och på det sättet kanske lösa sin egen ekonomi? Viktigare, tycker jag, är its.gratis.com en möjlighet för alla att vara en köpare av konst och delta i skapandet av konst. På det sättet är det frågan om ett nytt sorts av utbyte, men ett utbyte som är utanför det vi vanligtvis kallar för ekonomi.

Erbjuder its-gratis.com något annat? Butiken är en plats för utbyte av reella objekt, fotografierna är printade på papper och man får dem hem per post. Detta är radikalt i dags dato, då foton idag är digitala, flyter omkring på internet och oftast passerar oss. Det finns foton vi känner att är viktiga och starka, men finns det en risk att sådana foton håller på att dö ut? Åtminstone relativt så minskar antalet av sådana här foton. Vem vet? Samtidigt kan vi se att vi  värdesätter det fysiska allt mer samtidigt som det digitala blir viktigare. its-gratis.com erbjuder ett unikt tillfälle för en att stoppa flödet, välja ett foto och placera det in i ens liv.

Vad är sist och slutligen its-gratis.com då? its-gratis.com är ett experiment att skapa ny form av utbyte på nätet i en butik, inte en marknad på ett traditionellt sätt, men en marknad som både tittar tillbaks och långt framåt. En slags marknad som istället för att fokusera sig på utbyte av pengar baserar sig på cirkulation av objekt och nyskapande. Det är också ett test på vad open source kan riktigt betyda då vi faktiskt överför ideen till riktiga fysiska objekt, dvs. utprintade fotografier. Eller kanske det mest intressanta är att jag inte riktigt vet vad det är eller vad som kommer att hända. Har inte handlat i en sådan här butik tidigare.

Market strategist & explorer
Oskar Korkman